Alumni

Poziv za učlanjenje u "Alumni asocijaciju Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Tuzli"

Slika
Poštovani,
Ekonomski fakultet Univerziteta u Tuzli ove godine obilježava ljubilarnu 40. godišnjicu rada. Ako tome dodamo i 15 godina rada Više škole koja je prethodila osnivanju Fakulteta, jasno je da je višedecenijsko iskustvo u visokom obrazovanju iz oblasti ekonomije ostavilo iza sebe ogroman trag u Bosni i Hercegovini, a i šire.
0 0